St. Léonard - Les Planisses - Bisse de Sillonin - Les hombes - Lièneschlucht - Tsampon - St. Léonard

T1 bis T3, 420 Höhenmeter, 3,5 Std Wanderzeit

Prachtvoller Novembertag

08.November 2014

Fotografie Ruth Pulido...aus Liebe zur Natur [-cartcount]